Styrevakter 2020 - 2021

Styret har en vaktordning hvor en fra styret er tilstede i styrerommet fra kl. 18.00-18.30 på de aktuelle tirsdager. Styrerommet ligger i vaskeribygningen (mellombygget mellom 3-F og 3-G).

Oppslag står på døren til vaskeriet.

Her selges polletter, mottak av skriftlige henvendelser til styret, og styrevakta svarer ellers på spørsmål du måtte ha av praktisk karakter.


Det holdes stengt i juli.

Aktuelle datoer :

2020:

16/6 TS - 25/8 AL - 22/9 DOJ - 20/10 TLT - 17/11 AU - 15/12 AF

2021:

19/1 ÅS - 16/2 TS - 16/3 AL- 20/4 DOJ