Styrevakter

Styret har en vaktordning hvor en fra styret er tilstede i styrerommet fra kl. 18.00-18.30 på de aktuelle tirsdager. Styrerommet ligger i vaskeribygningen (mellombygget mellom 3-F og 3-G).

Oppslag står på døren til vaskeriet.

Her selges polletter, mottak av skriftlige henvendelser til styret, og styrevakta svarer ellers på spørsmål du måtte ha av praktisk karakter.


Det holdes stengt i sommerferien og ved jule-/nyttårstid.

Aktuelle datoer :

2019:

11/6 MS - 27/8 TS - 17/9 AU - 15/10 TN - 12/11 DOJ - 10/12 AL 

2020:

14/1 ÅS - 11/2 MS - 10/3 TS - 14/4 AU