Rørlegger

 Ringside Rørleggerbedrift A/S

Akutt rørleggerhjelp

Dersom det oppstår plutselig behov for rørlegger, såsom lekkasjer eller oversvømmelser, 
har borettslaget en avtale med Ringside Rørleggerbedrift.
Vakttelefon: 22068900 (oppdatert).
De rykker kun ut i nødstilfelle. 
Dersom behovet oppstår i egen leilighet er hovedregelen at regningen dekkes av beboer.