Parabol

Parabol

 

GENERALFORSAMLINGEN 2011 VEDTOK:

Det er ikke tillatt å sette opp parabolantenner!
Dette gjelder fra og med 25.05.2011.

Beboere som ønsker å ta inn andre stasjoner enn det Get leverer må evt. tas inn via internett eller særskilte mottakerbokser. 
Signalene hentes inn via PC og videreføres til TV via en HDMI-kabel.