Oppussing av egen boenhet.

Kontakt styret før oppussing igangsettes!

Mange beboere pusser opp/renoverer sine leiligheter.

Godt vedlikehold av egne boliger er nødvendig og viktig.


Det har imidlertid forekommet noen tilfeller av ulovlig ombygging/bruksendring av leiligheter.

For å forhindre unødvendige merutgifter ved eksempelvis krav om tilbakestilling,
ber vi om at styret kontaktes før arbeid igangsettes.

Styret vil også presisere viktigheten av å etterleve Husordensregel:

1 BRUK AV LEILIGHETEN 

1.3 Boring og banking er kun tillatt i tiden fra kl. 08.00 til kl. 20.00 på hverdager og kl. 10.00 til 18.00 på lørdager. Boring og banking er ikke tillatt på søn- og helligdager.