Nøkler til utgangsdør

Nøkler til utgangsdør

Nøkler til utgangsdør kan kjøpes på følgende måter.

  • henvendelse i styrevakta (se åpningstider på vår hjemmeside) hvor det betales kr. 280.-. Styrevakta sender så bestilling til Vaktmestersentralen for effektuering. Nøkkelen vil så leveres i postkassen så snart som mulig.

 

  • det betales kr. 280.- på Vipps (på Vipps søkes etter Slåttevangen borettslag). Beboer sender så sin bestilling til styret@slattevangen.no. Det sendes så en bestilling til Furuset vaktmestersentral for effektuering. Nøkkelen vil så leveres i postkassen så snart som mulig.
  • kan også betales ved bruk av betalingstjenesten ViaOBOS ved å gå inn her: Nøkler 

 

  • Bestillingen må inneholde følgende:

            Navn

            Adresse

            Leilighetsnummer