HMS - Handlingsplan for Slåttevangen Borettslag

Helse miljø og sikkerhet Skriv ut

HMS

Handlingsplan for Slåttevangen Borettslag.

 

Styret i borettslaget har ansvaret for Helse, Miljø- og Sikkerhet på borettslagets fellesarealer, og plikter også å informere beboerne om nødvendige tiltak i egne leiligheter.

Styret har valgt en HMS-ansvarlig, som for perioden er Dag Oskar Johansen.

Borettslaget har plikt til å ha dokumentasjon tilgjengelig for 
eventuell kontroll fra myndighetenes side, og for å kunne protokollføre hva som er 
foretatt. Begge garasjeanleggene er forsynt med brannslanger (7 til sammen) 
for å kunne slukke brann.

Det blir ført særlig tilsyn med tavlerom og kabelføringer. Her er varmegang et faremoment.

I hver oppgang henger styrets handlingsplan for brannsikkerhet, også med tlf.,nr.
til utrykningsenhet.

Hver leilighet skal være forsynt med et 6 kgs brannslokkingsapparat.

Det bør fornyes hvert 5.-10. år. Alle brannslukningsapparat ble skiftet høsten 2013.

Det koster fra 300-600 kr. pr. stk. og bekostes av den enkelte beboer.

I tillegg skal hver leilighet også ha minimum 1 røykvarsler.

Beboer må kontrollere at batteriet i røykvarsleren fungerer ved å trykke inn en knapp.

Røykvarsleren gir da fra seg et høyt pip, og er da ok.

Hvis ikke: Skift batteri.

Det er god forebyggende tiltak om hver beboer husker på å lukke døra etter seg når dere går ned i garasjeanlegget.

Lykke til!