Garasje

Slåttevangen Borettslag har 244 plasser under blokkene,
fordelt på 2 anlegg.

 

Anlegget har for tiden video-overvåket med utstyr fra Securitas AS.

Forutsetningen for at vi kan bruke video som bevis i en sak er at beboer

melder fra til styret snarest mulig, etter at skade eller tyveri er skjedd.

Videoen slettes automatisk etter 7 dager.

Vær snar med å melde fra slik at vi kan skrive ut et utsnitt til bruk i undersøkelsen.

Styret står ikke ansvarlig for hærverk og tyveri i garasjeanlegget. Video-

overvåkningen er kun et hjelpemiddel dersom noe skjer.

 

Torry Svensen er styrets kontaktperson, mailto: torry@getmail.no,
eller

Aage Sveen styretelefon:   48394840


Det er også mulig å sende mail til borettslagets mailadresse:
styret@slattevangen.no.