16 aug 2020

OPPUSSING AV VÅTROM

VIKTIG REGLER VED OPPUSSING AV VÅTROM

RUNDSKRIV

VIKTIG REGLER VED OPPUSSING AV VÅTROM

Det har i den senere tid vært en tiltagende trend av lekkasjer i våtrom, noe som er foruroligende. Siden 01.01.2020 dekker ikke lenger vår forsikring bruddskader på rør i våtrom på grunn av borettslagets høye alder (43 år). Det medfører at borettslaget selv må dekke eventuelle utbedringer. Dette er kostnader styret ikke har budsjettert med, og det vil derfor kunne få store konsekvenser for husleien framover. I forbindelse med befaring av lekkasjer, er det blitt avdekket at mange bad ikke er rehabilitert etter gjeldende normer, samt at beboere heller ikke har forholdt seg til våre husordensregler, ref.:

3.1 Større inn- eller utvendige bygningsmessige forandringer av leilighetene må godkjennes av styret før arbeidene settes i gang.

1.8 Våtrom (kjøkken, bad, vaskerom) skal brukes slik at unødig vannsøl unngås. Våtrom skal luftes ved mye damp, og avtrekkskanal skal stå åpen, slik at fuktskader unngås. Jfr. punkt 9.1.

Dette innebærer at det ikke er lov å dusje direkte på gulvet. Oppussing av bad er å anse som større vedlikehold og må derfor forhåndsgodkjennes av styret. Herved informeres beboere om at dette nå skjerpes slik at beboer vil bli ansvarlig for skader som oppstår i de tilfeller det ikke foreligger forhåndsgodkjenning. Som vi har informert om, vil det bli holdt beboermøte vedrørende denne problemstillingen, men pga covid 19 må dette beboermøtet kjøres delvis digitalt.

Mer informasjon kommer!