Endret: 14 jul 2020     Opprettet: 13 jul 2020

OPPUSSING AV BAD

Bad, oppussing

Oppussing av bad.

Det har i den senere tid oppstått brudd på avløpsrør i leiligheter/rekkehus i borettslaget. Dette er skader forsikringsselskapet ikke lenger dekker da rørene er over 40 år. Resultatet av dette er at i slike tilfeller må borettslaget dekke utbedringer av denne type skader, noe som vil kunne påføre borettslaget store utgifter. Utbedring av slike skader vil fort komme på kr. 300000 - kr. 400000 per skade. Styret vil kalle inn til et beboermøte i løpet av september 2020 med mer informasjon på denne utfordringen.

Styret ber derfor om at ingen setter igang rehabiliteringsarbeide av bad/toalett før dette møte er avholdt.