Beliggenhet

Beliggenhet

Slåttevangen borettslag ligger mellom Høybråten og Furuset stasjoner.

Bebyggelsen består av 4 rekkehus og 6 blokker.

Borettslaget har 251 leiligheter.

Opprinnelig lå det flere gårder i området, men rundt 1970 ble jordene omdisponert for boligformål.

Fra 1/1 2004 ble det bestemt at vårt borettslag skulle tilhøre Alna bydel.