Å bo i Slåttevangen

Å bo i borettslag

krever at du innretter deg etter mange beboere. 
Noen liker å sove om natta, mens andre spiller høy musikk. 
Noen går på jobben om dagen, andre om natta. 
Vi er alle forskjellige, og har forskjellige behov. 
For å få borettslaget til å fungere, er det derfor utarbeidet husordensregler som alle må
forholde seg til.

Generalforsamlingen

er borettslagets øverste myndighet. Her velges de tillitsvalgte for kommende år. 
For å fremme saker inn for generalforsamlingen,
må forslag sendes til styret 7 uker før generalforsamlingen avholdes.
Kunngjørinig om tidspunkt blir normalt slått opp i oppgangene i midten av mars måned.