12 mar 2020

MIDLERTIDIG STENGING AV STORSTUA:

Viktig meldig til beboere.

På grunn av situasjonen vedrørende coronaviruset ser styret seg nødt til å innføre forbud mot utleie av Storstua.

Dette vil bli innført med umiddelbar virkning og gjelde inntil ny informasjon foreligger fra myndighetene.