Kontakt oss

Beboerene kan kontakte styret via brev eller E-post.


Kun ved akutte tilfeller:  Styretelefonen :   48394840  

Styret har fra vakt hver  fjerde tirsdag fra kl. 18.00-18.30.

Brev kan legges i postkassen ved styrerommet, i mellombygget mellom 3-F og 3-G.

Epost :  post@slattevangen.no

Postadresse :

Slåttevangen brl. (S.451)

Boks 6666 St. Olavs pl.
0129 Oslo