Furuset Vaktmestersentral

Vaktmester

Slåttevangen borettslag er tilknyttet Furuset Vaktmestersentral i Gransdalen29.

Dersom det er behov for vaktmestertjenester, det kan være at en lampe er gått i oppgangen, dør som er ødelagt i fellesområdene eller eventuelt hjelp til mindre ting i leilighetene, kan vaktmestersentralen kontaktes.

Benytter du vaktmesteren til utbedring eller hjelp i leiligheten må dette bekostes av den enkelte beboer selv.

Oppdraget vil bli fakturert via OBOS etter medgått tid og materiell meldt fra Furuset Vaktmestersentral.

 

Furuset Vaktmestersentral 

Telefon: 22 16 48 23

E-mail: marit@fvs.no

Besøksadresse: Gransdalen 29, 1054 Oslo