25 mar 2021

Kartlegging av ønsker fremsatt av beboerne i Slåttevangen borettslag

Styret i Slåttevangen får henvendelser fra flere beboere med varierende behov for utskiftninger og tilleggsbestillinger. Vi har tidligere innhentet tilbud fra leverandører med tanke på å gjøre det lettere for den enkelte beboer, og for å få prisen ned til et minimumsnivå. Når mange ønsker det samme, kan styret forhandle på beboernes vegne ut fra et høyere antall. I første omgang ønsker vi derfor å kartlegge ønskene, så svarene er ikke bindende. Tilbud og eventuelle bestillinger kommer vi tilbake til når tilbud er innhentet.

Kontaktskjema.