24 mar 2021

Kandidater til vår valgkomité.

Interessert i å bidra til å utvikle vårt bofellesskap?

VI TRENGER FLERE KANDIDATER.

Det er snart klar for generalforsamling og valgkomitéen vil gjerne ha innspill, samt komme i kontakt med personer som gjerne vil bidra ved å bli en del av valgkomitéen.

Styrearbeid er veldig viktig i et borettslag, både økonomisk, ift. vedlikehold og ikke minst for å skape tilhørighet og trivsel, og Valgkomitéen er sentrale for å finne gode kandidater til styrearbeidet.

I år trenger vi personer til å fylle funksjoner i vår valgkomite.

Ta kontakt snarest med valgkomiteen, eller Styret dersom du er interessert, kjenner noen som kan være interessert, eller om du bare er nysgjerrig på å høre mer. 

Hilsen Styret

 

Kontaktinfo:

 

Styreleder Åge Sveen mobil: 48394840, epost; styreleder@slattevangen.no

 

Valgkomiteen Geir Arne Seierstad mobil: 97196243, epost: geir.arne.seierstad@getmail.no