Innboforsikring

Viktigheten av å ha innboforsikring.

Har du innboforsikring?

Det er beboere i vårt borettslag som tror at innboforsikring dekkes gjennom den forsikringen som borettslaget har, men det gjør den ikke. Styret oppfordrer derfor beboere som ikke har innboforsikring, til å ta kontakt med et forsikringsselskap for å tegne en slik forsikring.

Ulykker i hjemmet dukker ofte opp når du minst venter det.

Innboforsikring dekker blant annet:

  • Uflaksskader i og utenfor hjemmet
  • Forsikring ved flytting når du selv står for transporten
  • Bekjempelse av veggedyr
  • Brann- og vannskader
  • Lynnedslag og naturskader
  • Rettshjelp og privatansvar

Velg riktig forsikringssum!

De fleste har mer verdier hjemme enn de kanskje er klar over. Hvis alt skulle gå tapt, vil mange bli overrasket over hva det vil koste å kjøpe alt på nytt. Derfor er det viktig å ha en god forsikring med høy nok forsikringssum.