30 jan 2019

Hvordan virker avtrekksanlegget i leiligheten?

Ventilasjon Avtrekksanlegg

Med godkjennelse fra Norsk Ventilasjonsrenhold AS har vi fått tillatelse til å legge ut denne artikkelen rundt ventilasjon og avtrekk i leiligheter/rekkehus.

Bruk noen minutter på å les igjennom denne artikkelen slik at vi som beboere kan tilegne oss kunskap hvordan vi bør gjøre nødvendige tilpasninger i vår boligen.

Husk at hvordan vi forholder oss til dette også påvirker våre naboers ventilasjon. 

Ventilasjon og renhold av ventiler.