Endret: 15 nov 2018     Opprettet: 25 jan 2018

Hundeeiere

Oppfordring til hundeeiere.

 

8. DYREHOLD

8.1 Hver andelseier har anledning til å holde én hund eller én katt.

8.2 På borettslagets område skal hund alltid føres i bånd.

8.3 Hund og katt bør luftes av en voksen person i husstanden. Dersom barn lufter dyr, skal de foresatte påse at barnet ikke leker eller erter opp dyret slik at det skremmer andre.

8.4 Ekskrementer som dyret etterlater seg skal fjernes av eier eller den som lufter dyret.

8.5 Hund/katt må ikke være alene i leiligheten dersom dyret er til sjenanse for andre.

8.6 Eier av dyr er erstatningspliktig for skader dyret forårsaker.

8.7 Ved gjentatt klage over en beboers dyrehold, kan styret nekte videre dyrehold.