16 des 2020

HMS-brev 2020

Her er informasjon til den enkelte beboers om å kontrollere noen enkle råd for egen sikkerhet i sin bolig, og samtidig bidra til trygg sikkerhet i hele borettslaget.

HMS-informasjon