10 nov 2020

HÆRVERK I 3E.

HÆRVERK I 3E.

Det er utrolig trist å registrere at det er beboere som har så liten respekt for verdier i borettslaget vårt. Vi er igang med å skifte ut dørene i nedgangene til garasjeanleggene da de gamle ikke holder standaren for brannsikkerhet.

På morgnen idag den 10.11.2020 er det noen som har rispet inn en tekst på den nye døren i 3E. Dette gjør at døren ikke lenger ser pen ut og det er omfattende å reparere dette. Beboere må være klar over at skader og hærverk som påføres borettslaget vil utløse utgifter som igjen hver enkelt beboer blir belastet for i husleien.

Det kan også opplyses at det også har vårt problemer i nedgangen til garasjeanlegget i 3E. Det ble til stadighet puttet småstein i låsen slik at den ikke låste seg. Dette har også ført til ekstra kostnader for å reparere dette.

Dersom noen har kjennskap til noen av tilfellene setter styret pris på informasjon om dette.

Dette er en helt uakseptabel oppførsel.

Dette hærverket har blitt gjort av beboere i borettslaget, og mest sannsynlig beboere i 3E.