21 jan 2020

GENERALFORSAMLING 2020

VARSEL OM ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020.

Slåttevangen Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 30.04.2020 

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 24.02.2020.

Generalforsamling 2020