28 apr 2021

Garasjevask.

Styret har også i år besluttet å ha en garasjevask på samme måte som ifjor. Garasjevasken vil foregå 15.juni 2021 i øvre garasje og 16.juni 2021 i nedre garasje. Det er veldig viktig at alle biler kjøes ut for å få en full effekt av vasken. Dekk må også fjernes. Beboere som leier ut sin garasjeplass må sørge for å informere leietager om vasken. Avskiltede biler må også fjernes.