16 des 2020

Framgangmåte ved naboklage

Naboklager i Slåttevangen borettslag

Stemningen i borettslaget vårt er som regel god, men når mange mennesker bor tett sammen, er det naturlig at det avog til oppstår gnisninger. Styret mottar fra tid til annen klager fra beboere på naboer, og vi ønsker med dette å gi litt informasjon om hvordan problemer med naboen bør håndteres.

1 Snakk med naboen din

Styrets policy er at saker først og fremst skal løses beboere imellom. Er du sikker på at naboen er klar over at du opplever hans eller hennes oppførsel som et problem? Hvis du ikke har snakket med naboen din, anbefaler vi at du gjør det før du kontakter styret. Mange saker kan løses på denne måten.

Vi understreker at det er visse forhold som gjør at klager ikke skal eller bør ta det opp med vedkommende. Dette kan for eksempel gjelde ved aggresjon og trusler om vold eller andre alvorlige forhold. I slike tilfeller er det politiet som skal kontaktes. Dette skjer heldigvis svært sjeldent i borettslaget vårt.

2 Kontakte styret

Dersom du har forsøkt å snakke med naboen din, og det ikke har ført til endring eller enighet dere imellom, kan du kontakte styret. Da ønsker vi at klagen er så spesifikk som mulig. Vi ber om at du gir en beskrivelse av:

Hvem klagen gjelder (navn/leilighet).

Hvilke forhold klagen gjelder, så konkret så mulig.

Når de påklagde forholdene har funnet sted (så nøyaktig som mulig). Hvilke konsekvenser hendelsene har hatt.

Om du som klager har forsøkt å ta opp saken med naboen, og hva som eventuelt var resultatet av dette.

Når styret har mottatt denne informasjonen, kan vi se nærmere på saken og behandle den i styremøte. Dersom det er behov for mer informasjon, kan du bli spurt om å komme til samtale med oss. Du vil få skriftlig tilbakemelding når saken er behandlet.

Fyll ut vedlagt skjema, lever det i postkassen ved styrerommet mellom 3F og 3G eller ved mail til: styreleder@slattevangen.no

 

Klageskjema