22 mai 2019

Endringer husordensregler.

Husordensregler

Styret gjør herved oppmeksom på de endringer som ble vedtatt på generalforsamlingen 07.05.2019.

 ENDRING I HUSORDENSREGLENES PKT. 1, UNDERPUNKT 1.3 (bruk av leiligheten.)

1.3 Boring og banking er kun tillatt i tiden fra kl. 08.00 til kl. 20.00 på hverdager og kl. 10.00 til 18.00 på lørdager. Boring og banking er ikke tillatt på søn- og helligdager.

til følgende ordlyd:

1.3 Boring og banking er kun tillatt i tiden fra kl. 08.00 til kl. 20.00 på hverdager og kl. 10.00 til 18.00 på lørdager. Boring og banking er ikke tillatt på søn- og helligdager. Ved større oppussing og vedlikeholdsprosjekter skal  naboer informeres om arbeidets varighet.

 

ENDRING I HUSORDENSREGLENES PKT. 6, UNDERPUNKT 6.4 (bruk av fellesrom)

6.4 Det er ikke tillatt å sette fra seg gjenstander eller legge avfall i

fellesrommene. Hensatte gjenstander vil bli fjernet uten varsel. Barnevogner kan stå i inngangspartiene. Sykler kan bare plasseres på steder anvist av styret.

til følgende ordlyd:

6.4 Det er ikke tillatt å sette fra seg gjenstander eller legge avfall i felles­rommene. Hensatte gjenstander vil bli fjernet uten varsel.

Barnevogner, rullatorer og rullestoler kan stå på henvist område i inngangspartiene i blokkene, i rekkehusene er det kun tillatt etter godkjenning fra styret. Sykler kan bare plasseres på steder anvist av styre.

 

ENDRING I HUSORDENSREGLENE PUNKT 11, NYTT UNDERPUNKT 11.8 (avfall)

11.8 Styret sørger for at det med jevne mellomrom gis anledning for andelseierne til å kaste større gjenstander og farlig avfall, f.eks. ved containere eller komprimatorbil. Forøvrig vises det til muligheten for å kaste avfall på Haraldrud Gjenbruksstasjon, Haraldrudveien 18, innkjøring fra Brobekkveien 87. Tjenesten er gratis.