20 jun 2019

POSTKASSESKILT

Postkasseskilt.

I forbindelse med distribusjon av nye kodebrikker til garasjeanleggene erfarer vi at det kan være vanskelig å finne riktig postkasse. Dette skyldes blandt annet at beboere ikke monterer postkasseskilt.

I tillegg er det lite estetisk med alle varianter av merkelapper.

Det oppfordres til at beboere som ikke har postkasseskilt om å skaffe dette. Dette kan også gjøres ved å kontakte Furuset Vaktmestersentral.

Bestilling hos FVS gjøres på følgende formular:

Bestillingsskjema