12 des 2019

Brannvern på mange språk

Her kan du finne viktig informasjon og tips om hvordan du ivaretar brannsikkerheten i egen bolig. Den er mulig å laste ned på mange forskjellige språk.

Det er viktig at du som beboer oppdaterer deg på hva som kreves og hva som anbefales for å trygge din bolig og for dine naboer.

https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-pa-mange-sprak/