Brann-sikrings-utstyr

Brann

Ifølge forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten håndslokkeapparat eller husbrannslange. Det kan også være lurt å ha brannteppe i nærheten av f.eks. komfyren.

Det er borettslagets ansvar å anskaffe håndslukkeapperater og distribuere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret til enhver tid er i orden.

Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. 

Mange tips om godt brannvern.